(اصلاحیه) اطلاعیه3-98 معاونت آموزشی و پژوهشی ” مهلت ارائه دلیل برای عدم دفاع از پایان نامه تا 1 تیر 1398″

(اصلاحیه) اطلاعیه3-98 معاونت آموزشی و پژوهشی ” مهلت ارائه دلیل برای عدم دفاع از پایان نامه تا 1 تیر 1398″

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال 1396 می­رساند، در صورتی که قادر به دفاع از پایان نامه تا پایان شهریور ماه نمی­باشند، تا تاریخ 1398/04/01 فرصت دارند دلایل احتمالی خویش را برای عدم دفاع به صورت مکتوب به معاونت آموزشی و پژوهشی جهت طرح در کمسیون موارد خاص اعلام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم ارائه گزارش به معاونت عواقب احتمالی آن برعهده دانشجو خواهد بود.

اداره خدمات آموزشی