اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت

اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت

قابل توجه دانشجویان محترم

پیرو ابلاغیه شماره 4/46100 مورخ 1400/۰۶/07، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه دانشجویان ( در حال تحصیل و جدیدالورود) می‌بایست از تاریخ ۱۵ شهریور 1400 نسبت به تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان از طریق لینک زیر اقدام نمایند .

مقتضی است انجام انتخاب واحد ترم جاری دانشجو منوط به تایید مرکز مشاوره دانشگاه نسبت به تکمیل فرم مذکور می‌باشد.

در ضمن یادآور می شود دانشجویان غیر ایرانی جهت ثبت نام و تکمیل فرم زبان انگلیسی را انتخاب نمایند.

برای تکمیل کارنامه سلامت جسمی  (کلیک کنید)
برای تکمیل کارنامه سلامت روان (کلیک کنید)