اطلاعیه "در خصوص دریافت برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398"

اطلاعیه “در خصوص دریافت برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

دریافت برنامه نیمسال اول – سال تحصیلی 99-1398 برنامه دانشکده علوم اسلامی برنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برنامه دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای "محمد روشن "

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “محمد روشن “

جلسه دفاع از پایان نامه محمد روشن با عنوان ؛ « کابل در عصر گورکانیان از بابر تا برآمدن احمد شاه درانی » یکشنبه 1398/06/24      ساعت 14  استاد راهنما:  دکتر  محمد رضا ابوئی مهرریزی استاد داور:    دکتر مهدی محمدی ادامه مطلب

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای "آغا جان احمدی "

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “آغا جان احمدی “

جلسه دفاع از پایان نامه آغا جان احمدی با عنوان ؛ « سبک شناسی اشعار قنبر علی تابش » یکشنبه 1398/06/17      ساعت 9 صبح استاد راهنما:    دکتر  میثم حنیفی استاد داور:     دکتر  منوچهر دانش پژوهان استاد داور:    دکتر   رضا بیات ادامه مطلب

جلسه دفاع از پایان نامه آقای گل علم صادقی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای گل علم صادقی

جلسه دفاع از پایان نامه گل علم صادقی با عنوان ؛ « سبک شناسی اشعار محمد شریف سعیدی » شنبه 1398/06/09      ساعت 8 صبح استاد راهنما:    دکتر  میثم حنیفی استاد داور:     دکتر  مسلم نادعلی زاده استاد داور:    دکتر   رضا بیات ادامه مطلب

اطلاعیه "در خصوص زمان شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398"

اطلاعیه “در خصوص زمان شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

اطلاعیه 6-98 معاونت آموزشی و پژوهشی قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی زمان شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 روز شنبه 1398/06/23خواهد بود. دریافت تقویم آموزشی اداره خدمات آموزشی

اطلاعیه "در خصوص زمان شروع و پایان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398"

اطلاعیه “در خصوص زمان شروع و پایان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

اطلاعیه 5-98 معاونت آموزشی و پژوهشی قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی99-1398 « طبق زمانبندی تقویم آموزشی» روز سه شنبه، مورخ 1398/06/05 و پایان  زمان  انتخاب  واحد  روز شنبه، مورخ1398/06/16 می باشد. بدیهی است ادامه مطلب