تفکر علامه مطهری یک «چارچوب» است که می‌توان همچون یک «بنیان» به آن تکیه کرد و پیش رفت و شخص مطهری یک «الگو» است که می‌باید امروز و فردا، «تکثیر» شود تا انقلاب از عهده‌ی حل مسائل و دشواری‌های نظری و ایدئولوژیک خود برآید و دچار انسداد و رکود نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای (رهبر معظم انقلاب)

کتاب های شهید مطهری

کتاب های فارسی

کتاب های عربی

کتاب های انگلیسی

مراحل جستجو در سایت جستجوی کتاب فراکاوش دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

بازدیدها: 294