شرح وظایف و اختیارات
  • تدوین و تصویب آئین‌نامه داخلی شورا و آئین‌نامه کمیته‌های داخلی آن

  • بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم

  • تحقیقات و فناوری و برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه‌مدت و نیز پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور

  •  بررسی روش‌های همکاری با مؤسسات دولتی و غیردولتی و تدوین ضوابط برای آن

  •  بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه‌حل‌های لازم

  • بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی و موضوعاتی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

  • بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی – پژوهشی و اقدام برای تأمین آنها و ارزیابی عملکرد دانشگاه