جلسه سخنرانی با موضوع” تمدّن در زمان پیامبر اسلام (ص)”