برگزاری کارگاه روانشناسی با موضوع “اعتماد به نفس”

برگزاری کارگاه روانشناسی با موضوع “اعتماد به نفس”

برگزاری کارگاه روانشناسی با موضوع ” اعتماد به نفس”

ویژه خواهران و برادران دانشجو

باحضور سرکار خانم دکتر هما بهمنی

پنجشنبه 2 خرداد 1398

ساعت 14

سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه