اطلاعیه “در خصوص ثبت نام و شرکت در کاروان اربعین سال جاری”

اطلاعیه “در خصوص ثبت نام و شرکت در کاروان اربعین سال جاری”

قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند دانشجویان ورودی سال 1397 که متقاضی شرکت در کاروان اربعین سال جاری هستند می توانند با مراجعه به امور فرهنگی (آقای بابایی) و پرداخت مبلغ شصت هزار تومان از تاریخ 10 لغایت 17 شهریور ماه ثبت نام نمایند.

امور فرهنگی