معاون بین الملل

معاون بین الملل

 
معاون بین الملل
  • نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا خوش سعادت
  • تحصیلات : دکتری مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • مرتبه دانشگاهی :
  • پست الکترونیک : Eng@abu.ac.ir
  • دریافت رزومه
معاون بین الملل