اطلاعیه “قابل توجه دانشجویانی که تاکنون نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نکرده اند”

اطلاعیه “قابل توجه دانشجویانی که تاکنون نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نکرده اند”

حسب درخواست مکرّر دانشجویان بدهکار به دانشگاه و در جهت مساعدت به آنان در تسویه بدهی ها، موارد زیر مقرّر گردید:

1. به دانشجویان بدهکاری که تاکنون نسبت به پرداخت شهریه های معوّق خود اقدام نکرده اند، استثنائاً تا تاریخ 1398/03/15 فرصت داده می شود که نسبت به تسویه کلّ بدهی خود با واحد ریال (به ازای هر دلار؛ 42000ریال) اقدام نمایند.

2. فرصت مذکور به هیج وجه تمدید نمی گردد و پس از آن، ضمن ممانعت از حضور دانشجویان بدهکار در جلسه امتحان، کلّیّه بدهکاری های بدون لحاظ تخفیف و بر اساس واحد دلار(طبق آیین نامه) دریافت خواهد شد.

اداره خدمات آموزشی