قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم بدهکار می­رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال جاری (972) می ­بایست نسبت به تسویه حساب بدهی مالی خود اقدام نموده و رسید آن را تحویل این اداره نمایند.

بدیهی است در صورت عدم ارائه رسید یاد شده عواقب احتمالی بر عهده شخص دانشجو می ­باشد.