اطلاعیه مهم و فوری ” در خصوص تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه؛

اطلاعیه مهم و فوری ” در خصوص تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه؛

به اطلاع کلیه دانشجویان  ورودی های 961 و971 میرساند، جهت شرکت در امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1397 در صورت تسویه حساب مالی خود  به منظور دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به این اداره مراجعه نمایید
بدیهی است در صورت عدم تسویه حساب مالی،عواقب احتمالی جلوگیری از شرکت در امتحان  برعهده دانشجو می­باشد.
                                                                                                                      اداره خدمات آموزشی