اطلاعیه “در خصوص زمان شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

اطلاعیه “در خصوص زمان شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

اطلاعیه 6-98 معاونت آموزشی و پژوهشی
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
زمان شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 روز شنبه 1398/06/23خواهد بود.
دریافت تقویم آموزشی
اداره خدمات آموزشی