آزمون جامع زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد

آزمون جامع زبان فارسی در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از مرکز آموزش زبان فارسی، شنبه 16 شهریور 1398 آزمون جامع زبان آموزان مرکز آموزش فارسی در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد.

در این آزمون مهارت های چهارگانه شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن زبان آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت.

قابل ذکر است زبان آموزان مرکز، با قبولی در این آزمون موفق به اخذ گواهی پایان دوره آموزش زبان فارسی می شوند.