دریافت فایل اصلاح شده برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398″

دریافت فایل اصلاح شده برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398″

دریافت برنامه نیمسال اول - سال تحصیلی 99-1398

گروه ادیان وعرفان
تاریخ اسلام
فلسفه و کلام اسلامی
علوم اقتصادی
روابط بین الملل
مدیریت بازرگانی
حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
زبان و ادبیات فارسی