اطلاعیه – قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1398 “در خصوص شرکت در کلاس قرآن استاد بنیادی” در روز شنبه

 

بنا بر مصوبه آموزش دانشگاه شرکت گروه های ذیل در کلاس قرآن (استاد بنیادی) در روز شنبه الزامی و جزء متون درسی محسوب می شود.

1- گروه روابط بین الملل و فلسفه و کلام اسلامی :

(شنبه  –  ساعت 8 الی 10 –  کلاس 3 –  ساختمان اصلی)

2- گروه گروه مدیریت بازرگانی :

(شنبه  –  ساعت 10 الی 12 –  کلاس 1 –  ساختمان اصلی)

3- گروه زبان و ادبیات فارسی :

(شنبه  –  ساعت 13 الی 15 –  کلاس 6 –  ساختمان اصلی)