اطلاعیه – قابل توجه دانشجویان ورودی سال 1398 “در خصوص شرکت در کلاس قرآن استاد بنیادی” در روز سه شنبه

 

بنا بر مصوبه آموزش دانشگاه شرکت گروه های ذیل در کلاس قرآن (استاد بنیادی) در روز سه شنبه 1398/07/09  الزامی و جزء متون درسی محسوب می شود.

1- گروه حقوق جزا و جرم شناسی و ادیان و عرفان اسلامی :

(سه شنبه  –  ساعت 8 الی 10 –  کلاس 2 –  ساختمان اصلی)

2- گروه تاریخ اسلام و اقتصاد اسلامی و حقوق خصوصی :

(سه شنبه  –  ساعت 13 الی 15 –  نمازخانه –  ساختمان اصلی)

لازم به ذکر است کلاس های استاد بنیادی جهت سطح بندی دانشجویان بوده و کلاس های رسمی قرآن متعاقباً اعلام می شود.