اطلاعیه “در خصوص شرکت در اجلاس بین المللی همبستگی باکودکان و نوجوانان فلسطینی”

 
قابل توجه دانشجویان گرامی
بنا به اطلاع رسانی قبلی صورت گرفته، این هفته پنجشنبه 11 مهر 1398 اجلاسی در باغ موزه دفاع مقدس با عنوان” اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی” برگزار می گردد که دانشجویانی که قصد شرکت در این همایش را دارند ساعت 8 صبح پنجشنبه، برادران از خوابگاه و خواهران با هماهنگی مسئول فرهنگی خواهران  از دانشگاه آماده حرکت باشند. لازم به ذکر است برنامه اجلاس شامل اجرای گروه های سرود و تواشیح و سخنرانی شخصیت های بین المللی و همراه با پذیرایی و صرف ناهار می باشد.
امور فرهنگی