اطلاعیه “در خصوص دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را در شروع ترم سوم انتخاب نکرده اند “

 
قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1397
بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، کلیه دانشجویانی که در ترم سوم مشغول به تحصیل هستند و موضوع پایان نامه خود را به تصویب گروه مربوطه نرساندند، باید بعد از گذشت دو ماه از شروع ترم سوم، موضوع پایان نامه خود را به تصویب گروه برسانند در غیر این صورت تسهیلات آنان تعلیق می گردد.
اداره خدمات آموزشی