اطلاعیه جدید “در خصوص شرکت در کلاس قرآن استادبنیادی “

 
قابل توجه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1398
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های قرآنی که تاکنون  برگزار شد جهت تعیین سطح عزیزان دانشجو بود و کلاس های اصلی به شرح ذیل برگزار می گردد لازم به ذکر است که بنابر اعلام آموزش دانشگاه این کلاس ها همانند دروس اصلی بوده و شرکت  و گذراندن واحدآن الزامی است.

1- گروه های ادبیات فارسی و مدیریت بازرگانی

“یکشنبه ها ساعت 8 الی 10 – کلاس 8 – ساختمان شماره 2(ابوذر)”

2- گروه های روابط بین الملل و تاریخ اسلام

“یکشنبه ها ساعت 10 الی 12 – کلاس 8 – ساختمان شماره 2(ابوذر)”

3- گروه های ادیان و عرفان اسلامی و کلام اسلامی

“دوشنبه ها ساعت 8 الی 10 کلاس 8 – ساختمان شماره 2(ابوذر)”

4- گروه های حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی

“سه شنبه ها سا عت 8 الی 10 – نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه”

5- گروه اقتصاد اسلامی

“سه شنبه ها ساعت 14 الی 16 نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه”

 

امور فرهنگی