اطلاعیه ” قابل توجّه دانشجویانی که جهت شرکت در اردوی اربعین ثبت نام اولیه به عمل آورده اند”

بسمه تعالی

قابل توجّه دانشجویانی که جهت شرکت در اردوی اربعین ثبت نام اولیه به عمل آورده اند

با پیگیری های صورت گرفته در جهت مساعدت به دانشجویان گرامی، مقرّر گردید دانشجویان جهت اخذ روادید و نهایی کردن ثبت نام خود، مبلغ چهارصد هزار تومان (ویا مبلغ 35 دلار) تا ساعت 10 روز دوشنبه 1398/07/15 پرداخت نمایند و مابقی آن توسّط دانشگاه تأمین گردد. ضمناً دانشگاه در جهت رایگان نمودن هزینه ویزا نیز در حال پیگیری می باشد که طبیعتاً در صورت حصول نتیجه مبالغ دریافتی از دانشجویان عودت خواهد گردید.

توجّه: اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام خود را نهایی کرده باشند.