اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین اکبری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین اکبری

عنوان پایان نامه

تاثیر محبت در تربیت با تاکید بر سیر اندیشه مولانا جلال الدین بلخی  

زمان برگزاری

یکشنبه  – 1398/07/14

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6

ساعت برگزاری

16:00

استاد راهنما

دکتر  عادل مقدادیان

استاد داور

دکتر  ابوالفضل تاجیک

استاد داور

دکتر   غلام رضا مرادی