اجرای طرح «کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه» در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛

اجرای طرح «کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه» در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛

با حضور محمد ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان و رئیس ناشران افغانستانی در ایران، طرح کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)  مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1397،جلسه ای صمیمی با حضور حجت الّاسلام دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه، دکتر محمد امامی پور؛ معاون آموزشی و پژوهشی، آقای محمد ابراهیم شریعتی؛ مدیر انتشارات عرفان و رئیس ناشران افغانستانی در ایران، آقایان رضا عشقی و سید محمد مهدی جعفری پیشنهاد دهندگان و مسئولین پیگیری و اجرای طرح «مطالعات افغانستان و آسیای میانه» برگزار شد. 

در شروع جلسه مجریان طرح به ارائه گزارش کلی از پروژه مورد نظر،  اهداف،  برنامه ها و راه­کارهای اجرایی نمودن آن پرداختند؛ در ادامه دکتر میراحمدی، ضمن معرفی کوتاهی از دانشگاه به بیان ظرفیت های موجود برای اجرایی نمودن طرح «کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه» در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) پرداخت و افزود با بهره گیری از سرمایه علمی و عملی موجود در دانشگاه اراده مجموعه بر آن است تا با راه ­اندازی و گسترش این کرسی، از دستاوردهای علمی و پژوهشی آن، پژوهشگران دو کشور ایران و افغانستان استفاده نمایند.

در ادامه محمد ابراهیم شریعتی، به ارائه گزارشی از فعالیت های اجرایی و فرهنگی خود پرداخت و ضمن استقبال از طرح پیشنهادی مذکور؛ افغانستان شناسی را ایران شناسی دانسته و آمادگی خود را برای هر نوع همکاری در زمینه راه ­اندازی و گسترش «کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه» اعلام نمود.