نشست هم اندیشی کارشناسان اداره خدمات پژوهشی دانشگاه با معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشست هم اندیشی کارشناسان اداره خدمات پژوهشی دانشگاه با معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشست هم اندیشی کارشناسان اداره خدمات پژوهشی دانشگاه با معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت آموزشی و پژوهشی روز دوشنبه 27 خرداد 1398 نشست هم اندیشی نمایندگان دانشگاه آقایان رضا عشقی و دکتر سید محمد مهدی جعفری؛ کارشناسان اداره خدمات پژوهشی دانشگاه با آقای دکتر علیرضا ملایی توانی؛ معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار گردید.
در این نشست نمایندگان دانشگاه ضمن گزارشی، به بیان ظرفیت های موجود در دانشگاه بین اللملی اهل بیت(ع) به ویژه ظرفیت حضور دانشجویان بین المللی پرداختند و با ذکر این مساله که نعمت حضور این عزیزان موجب گردیده است تا دانشگاه برای استفاده از توانمندی پژوهش میدانی و کتابخانه ای ایشان کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه را که نوعی ایرانشناسی نیز محسوب می شود را تشکیل دهد.
در ادامه این جلسه دکتر ملایی توانی با بیان فعالیت ها و کارهای پژوهشی صورت گرفته در پژوهشگاه؛ اظهار داشتند با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آمادگی دارد ضمن عقد تفاهم نامه ای به همکاری مشترک در زمینه های مورد علاقه دو طرف بپردازد.
ایشان در ادامه تاکید داشتند نفس تشکیل کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه و همچنین ظرفیت دانشجویان بین المللی دانشگاه اهل بیت (ع) می تواند بستر مناسبی برای همکاری های بیشتر میان دو مجموعه را فراهم آورد به ویژه آنکه هم اکنون پژوهشگاه طی همکاری مشترک با سفارت هند در حال نگارش دانشنامه شبه قاره می باشد و در صورت تمایل دانشگاه می تواند در زمینه تالیف دانشنامه افغانستان از طریق پژوهشکده دانشنامه نگاری این پژوهشگاه همکاری نماید.