برگزاری نشست فرصت های تجاری میان ایران و افغانستان با حضور رایزن بازرگانی ج ا ایران در کشور افغانستان

برگزاری نشست فرصت های تجاری میان ایران و افغانستان با حضور رایزن بازرگانی ج ا ایران در کشور افغانستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، روز یکشنبه 9 تیر 1398 دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) به بهانه برگزاری نشستی با عنوان بررسی فرصت های تجاری میان ایران و افغانستان؛ میزبان مهندس محمدرضا کریم زاده؛ رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان بود.
قابل ذکر است این نشست  به همت معاونت بین الملل، معاونت آموزشی و پژوهشی و گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه و با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شد.

[URIS id=9170]