برگزاری نشست تخصصی نقد و داوری طرح پژوهشی ” درآمدی بر تعزیه شناسی و تعزیه پژوهی”

برگزاری نشست تخصصی نقد و داوری طرح پژوهشی ” درآمدی بر تعزیه شناسی و تعزیه پژوهی”

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، نشست تخصصی با عنوان ” درآمدی بر تعزیه شناسی و تعزیه پژوهی” روز دوشنبه 1398/04/17 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، نقد و داوری طرح پژوهشی آقای دکتر مسلم نادعلی زاده با داوری آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  برگزار گردید.