برگزاری یکصد و دهمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

برگزاری یکصد و دهمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

برگزاری یکصد و دهمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛ به نقل از معاونت آموزشی و پژوهشی، یکصد و دهمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب، روز چهارشنبه 26 تیرماه 1398 با حضور برخی از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی همچون پروفسور چوهدری، دکتر بوزکورت، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری (سفیر اسبق ایران در تاجیکستان)  و همچنین جمعی از دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در رشته های زبان و ادبیات فارسی و تاریخ اسلام در دفتر مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

این نشست به پژوهش های میدانی دکتر مرتضی رضوانفر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درباره کتیبه های فارسی موجود در کشور جمهوری آذربایجان اختصاص داشت و ایشان در این نشست علمی به بیان دستاوردهای میدانی پژوهش خود پرداختند.

حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) که رنگ و بوی خاصی به این محفل علمی داده بود، از سوی  حضار و رئیس مرکز جناب آقای دکتر ایرانی مورد استقبال قرار گرفت و ایشان در پایان جلسه ضمن اشاره به دانشگاه از حضور دانشجویان در این جلسه تشکر کرده و خواستار حضور بیشتر دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در نشست های تخصصی میراث مکتوب شدند.