به اداره امور فرهنگی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) خوش آمدید 

قبل
بعد

آخرین اخبار فرهنگی

آخرین اطلاعیه های امور فرهنگی

مطالب فرهنگی مناسبتی

نشریات علمی دانشجویی

آیین نامه های فرهنگی

اداره خدمات آموزشی
شیوه نامه شورای فرهنگی
اداره خدمات آموزشی
شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی
اداره خدمات آموزشی
شیوه نامه تشکیل کانون فرهنگی
 • شورای فرهنگی و تعمیق ارزش­های اسلامی، شورایی متشکل از تعدادی از مسئولین، اساتید و دانشجویان، در راستای بسط فرهنگ ناب اسلامی در دانشگاه و نیز ایجاد بستر مناسب برای تربیت اسلامی، انقلابی دانشجویان کشورهای خارجی می­ باشد.
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مدیریتی دانشگاه برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه.
 • برنامه­ ریزی برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه­ های فرهنگی و تبلیغاتی (تقویمی و غیرتقویمی).
 • ایجاد بستر مناسب برای مهارت افزایی دانشجویان در قالب کلاس ها و کارگاه های مختلف در صورت نیاز.
 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیت های فوق برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرح های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی.
 • شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و دوستدار انقلاب و ولایت فقیه و مستعد کشورهای مختلف برای استفاده های فرهنگی و ... برای سال های پس از فارغ التحصیلی.
 • بررسی مستمرروند کارکرد دبیرخانه شناسنامه فرهنگی و شناسایی مشکلات موجود و در نهایت اتخاذ تصمیمات مناسب برای رفع مشکلات.
 • برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در راستای ایجاد زیرساخت­های لازم برای استفاده هرچه بیشتر از اساتید دانشگاه جهت تکمیل شناسنامه­ فرهنگی دانشجویان به طور مرتب و ترم به ترم.
 • مطالعه گزارش تدوین شده از سوی اساتید دخیل در حوزه کار شناسنامه فرهنگی به صورت ترم به ترم و اتخاذ تصمیمات لازم جهت رفع نواقص (لازم به ذکر است که گزارش­ ها همگی یک ماه پیش از پایان ترم به مدیر فرهنگی داده و مدیر فرهنگی پس از تجمیع و نیز ضمیمه گزارش خود، آن را تسلیم شورا می­ نماید).
 • برگزاری منظم و هدفمند اردوهای دانشجویی با رویکرد علمی، فرهنگی، سیاسی و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، امنیتی و اخلاقی اردویی.
 • سیاستگذاری در حوزه امور ورزشی دانشجویان به فراخور نیازهای فردی آن­ها.
 • در صورت لزوم همکاری با واحد سایت و روابط عمومی دانشگاه، و اتخاذ تصمیم جهت رفع مشکلات موجود، در راستای تأمین نیازهای سایت و فضای مجازی دانشگاه.
 • برنامه ریزی جهت شرکت دانشجویان در مراسم ­های خاصی که در دانشگاه­ های دیگر به صورت مقطعی برگزار می ­شود مانند مراسم اعتکاف دانشجویان و ….
 • برنامه ­ریزی در خصوص فرستادن دانشجویان نخبه و متعهد در تابستان به کشورهای خودشان جهت تبلیغ و در صورت لزوم پرداخت حق­ الزحمه به آن­ها پس از ارائه گزارش امور فرهنگی و امور بین­ الملل در خصوص بازده کار.
 • برنامه ریزی جهت تزکیه محیط علمی و فرهنگی دانشگاه (اعم از کارمندی، استادی و دانشجویی) از افکار سکولاریستی، مادی­گرایی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی دانشگاه.
 • نشر افکار و آثار فرهنگی ناب انقلاب اسلامی و ایجاد بستر مناسب برای بسط روابط متقابل فرهنگی با دیگر کشورها به ویژه ملل اسلامی.
 • برنامه­ ریزی در راستای ترغیب افراد به انجام واجبات و مستحبات دین.
 • تصمیم گیری جهت اتخاذ رویکرد مناسب برای گسترش فرهنگ قرآن و اهل بیت (علیهم ­السلام).
 • برنامه ریزی جهت ایجاد فضای مناسب تبادل فرهنگ­های مناسب بین دانشجویان کشورهای مختلف.
 • رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا.
 • معاون دانشجویی و فرهنگی به عنوان قائم ­مقام رئیس شورا (که در غیاب رئیس، جلسه را اداره نماید).
 • مدیر فرهنگی (به­ عنوان دبیر شورا).
 • دو نفر عضو هیأت علمی به انتخاب رئیس دانشگاه از دو رشته مختلف (یک نفر حتماً روحانی باشد).
 • نماینده هر واحد دانشگاهی و یا تشکل رسمی ذی­نفع با حق رأی در جلسه مربوط با انتصاب رئیس دانشگاه.
 • دو نفر دانشجو از کشورهایی که بیشترین جمعیت­ دانشجو را در دانشگاه دارند.
 • دیگر مسئولان و کارشناسان در صورت لزوم به جلسه دعوت می ­شوند.
 • جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم ازاعضای شورا رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین قابلیت اجرا دارند.
 • تمامی مصوبات باید به امضاء تمامی اعضای شورا حتی افرادی که در جلسه حضور نداشته­ اند برسد.
 • جلسات شورا هر ماه یک بار برگزار می­ شود مگر اینکه با تشخیص رئیس شورا یا پیشنهاد دبیر شورا و فشردگی برنامه ­ها این جلسات به مدت کوتاه­ تری تقلیل یابد.
 • مدیر امور فرهنگی دبیرشورا بوده و وظیفه پیگیری تمامی مصوبات شورا را دارد مگر اینکه در مورد مصوبه ه­ای خاص این وظیفه به مجموعه و یا فرد دیگری واگذار شود.
 • احکام تمامی اعضای شورا به امضاء رئیس شورا می ­رسد.

فرم های فرهنگی

اداره امور فرهنگی
فرم تعهدنامه اردو – مخصوص دانشجو
اداره امور فرهنگی
فرم تعهدنامه اردو- مخصوص والدین دانشجو

ویژه نامه های دانشجویی

بازدیدها: 370