معاون آموزشی و فرهنگی

معاون آموزشی و فرهنگی

معاون آموزشی و فرهنگی
  • دکتر سید عابدین بزرگی
  • متاهل
  • متولد 1350 - مازندران
  • دکتری مدرسی معارف اسلامی
  • موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  • abedinbozorgi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

الف : کلاسیک :
1 . دیپلم: رشته علوم تجربی سال (1369)؛
2 . کارشناسی: رشته الهیات و معارف اسالمی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سال (1380)؛
3 . کارشناسی ارشد: رشته فلسفه اسالمی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)سال (1385)؛
4 . دکتری: مدرسی معارف )رشته مبانی نظری اسالم( در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)سال (1391).
ب : حوزوی :
1 . مقدمات: حوزه علمیه قم، مدرسه کرمانیها؛
2 . سطح: حوزه علمیه قم، مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)؛
3 . خارج: حوزه علمیه قم، مسجد اعظم.
پایان نامه ها
1 . مقطع کارشناسی: رابطه نفس و قوای نفس از دیدگاه ابن سینا و مالصدرا؛
2 . مقطع دکتری: از خود بیگانگی از دیدگاه آیات و روایات.

سوابق تدریس

1 . تدریس در دانشگاه آزاد قم؛
2 . تدریس در جامعه الزهراء قم؛
3 . تدریس در سفیران هدایت قم؛
4 . تدریس در مدرسه معصومیه قم؛
5 . تدریس در دانشگاه مجازی، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛
6 . تدریس برای گروه های مختلف سپاه پاسداران؛
7 . تدریس برای نخبگان کشوری؛
8 . تدریس برای دانشجویان طرح ضیافت اندیشه؛
9 . تدریس برای دبیران؛
10 .تدریس برای دانشجویان طرح والیت از سال 1386 تا کنون؛
11 .تدریس در دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السالم از سال 1391 تا کنون.
دروس تدریس شده
فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق، خداشناسی فلسفی، معرفت شناسی، کلام تطبیقی، مسائل جدید کلامی، کلام تحلیلی، اندیشه های کلامی معاصر، اندیشه سیاسی اسلام، اخلاق، تفسیر، منطق، صرف و نحو

راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها

استاد راهنما
پایان نامه هایی که راهنمایی آنها را به عهده داشته ام، عبارتند از:
1 . نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه، پیرامون مهدویت در منهاج السنه؛
2 . حیات طیبه از منظر امیر المومنین (ع)؛
3 . معرفی، نقد و بررسی فرقه جمن شاهی؛
4 . نقد و بررسی کتاب «گیتا و قرآن»؛
5 . افتراقات و اشتراکات طالبان و وهابیت؛
6 . کارکردهای اجتماعی دین از منظر آیت الله جوادی آملی و امیل دور کیم؛
7 . نقش دین در ایجاد جامعه آرمانی.
استاد مشاور
پایان نامه هایی که مشاوره آنها را به عهده داشته ام، عبارتند از:
1 . نقش سازنده محبت و ولایت خاندان پیامبر (ص) در دنیا؛
2 . کارکردهای دین اسلام در خانواده؛
3 . بررسی تطبیقی رحمت و محبت در قرآن مجید و عهد جدید؛
4 . بررسی تطبیقی انتظار بشر از دین از منظر آیت الله جوادی آملی و دکتر مصطفی ملکیان؛
5 . بررسی تطبیقی شیوه های تبلیغی قرآن کریم و انجیل مقدس.
استاد داور
پایان نامه هایی که داوری آنها را به عهده داشته ام، عبارتند از:
1 . اشتراکات و افتراقات مهدویت از دیدگاه فریقین؛
2 . بررسی حدیث حوض از دیدگاه فریقین؛
3 . بررسی و تحقیق حکم قتل شیعه از منظر قرآن، حدیث و علمای اهل سنت؛
4 . بررسی تطبیقی شرک از نظر فریقین؛
5 . امامت از دیدگاه عبدالعزیز دهلوی (تحفه اثنی عشریه) و میرحامد حسین (عبقات االنوار).

مسئولیت ها

1 . عضو انجمن معرفت شناسی استان قم؛
2 . عضو انجمن فارغ التحصیلان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛
3 . مربی تربیت مبلغ در دانشگاه ها؛
4 . معاون بین الملل دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام؛
5 . مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام؛
6. معاون آموزشی و فرهنگی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السلام).

سوابق فرهنگی و تبلیغی

تبلیغ مردمی
از سال 1376 تا کنون در مناسبت های مختلف، مانند ایام محرم، ماه رمضان، اربعین و فاطمیه از سوی دفتر تبلیغات اسلامی قم، برای تبلیغ به مناطق مختلف کشور اعزام شده ام.
تبلیغ در دانشگاه ها
از سال 1380 تا کنون در مناسبت های مختلف، از سوی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، به دانشگاه های مختلف کشور برای تبلیغ رفته ام، مانند: دانشگاه امیر کبیر در حدود دو سال، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی یزد و...