معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نام و نام خانوادگی : دکتر محمد امامی پور
  • تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
  • مرتبه دانشگاهی : استادیار
  • پست الکترونیک : emami@abu.ac.ir
  • دریافت رزومه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی