به اداره خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) خوش آمدید 

قبل
بعد

آخرین اطلاعیه های امور آموزشی

تقویم آموزشی

نمودار فرآیند پایان نامه

مراحل تصویب، اجرا و دفاع از پایان نامه

اداره خدمات آموزشی

انتخاب موضوع، استاد راهنما و تصوّیب طرحنامه (پروپوزال)

مرحله اول : شامل 9 بخش

مشاهده
اداره خدمات آموزشی

آغاز تدوین پایان نامه

مرحله دوم : شامل 9 بخش

مشاهده
اداره خدمات آموزشی

دفاع و پس از دفاع

مرحله سوم : شامل 5 بخش

مشاهده

نمایه مصوب رشته ها

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس اختیاری - الزامی:

دروس اختیاری -الزامی جمعاً به ارزش 9 واحد است که دانشجو باید 7 واحد آن را انتخاب نماید.

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس اصلی:

 • دروس اختیاری 8 واحد براساس سرفصل مصوب وزارت علوم قابل تغییر است. در حال حاضر دروس ستاره دار به عنوان دروس اختیاری ارائه می شود.

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

 • دانشجو حداکثر ملزم به گذراندن 9 واحد می­ باشد.

دروس اصلی/اختیاری:

 • 8واحد دروس ستاره دار به عنوان دروس اختیاری ارائه شده است.

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

آیین نامه های آموزشی

اداره خدمات آموزشی
آئین نامه کارشناسی ارشد
اداره خدمات آموزشی
آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص

الگوی طرح سوالات امتحانی

اداره خدمات آموزشی
سایز A5
اداره خدمات آموزشی
سایز A4

فرم های آموزشی

اداره خدمات آموزشی
فرم پیشنهاد اولیه موضوع پایان نامه و استاد راهنما
اداره خدمات آموزشی
فرم طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)
اداره خدمات آموزشی
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
صورتجلسه 4 برگ دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
فرم کمیسیون بررسی موارد خاص
اداره خدمات آموزشی
فرم ارائه گزارش برای تمدید سنوات بابت دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
فرم دفاع از پایان نامه - خارج از سنوات مجاز
اداره خدمات آموزشی
فرم تعهدنامه محضری جهت صدور مدرک المثنی
اداره خدمات آموزشی
فرم گزارش پایان نامه نویسی
اداره خدمات آموزشی
فرم ترمیم معدل
اداره خدمات آموزشی
فرم تسویه حساب

مراحل صدور دانشنامه و مدارک مورد نیاز

 1. اصلاح و تکمیل نهایی اطلاعات شخصی در سامانه آموزش (نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، نام پدر و…….)
 2. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب(2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 3. تحویل طرحنامه(پروپوزال).
 4. دوقطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید.
 5. بارگزاری پوشه نهایی و اصلاح شده پایان نامه در سامانه آموزش.
 6. تسویه حساب کامل با دانشگاه.
 1. تهیه استشهاد محلی.
 2. دریافت فرم تعهد محضری از سایت آموزش، تکمیل و ارائه آن.
 3. اعلام مفقودی مدرک در روزنامه های کثیر الانتشار درسه مرحله (با فاصله زمانی یک ماه) و ارائه هر سه فیش به آموزش.
 4. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب (2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 5. دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید.

دستورالعمل ها

دانشجویانی که در مراحل پایانی تحصیل خود می باشند و نیز دانش آموختگانی که برای صدور مدرک اقدام ننموده اند، فرآیند بررسی و تأیید مدارک طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری به شرح ذیل می باشد، لذا ضمن تأکید بر مطالعه کامل دستورالعمل های زیر، رعایت مراحل مذکور الزامی است:

دستورالعمل تأیید مدارک

دستورالعمل و راهنمای متقاضیان تأیید مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی

لیست مراکز پستی

 تبصره1: اگر دانشجویی در شروع ترم چهارم، دو درس مردودی داشته باشد، می­تواند بهمراه پایان نامه، این دو عنوان درسی را به صورت معرفی به استاد اخذ کند.

تبصره 2: دانشجو برای معرفی به استاد باید فرم های مربوط به معرفی به استاد را از سایت دانشگاه دریافت نموده، مراحلی که در آن وجود دارد را انجام دهد.

تبصره 3: حق الزحمه معرفی به استاد، چهار ساعت برای هر واحد درسی محاسبه می­گردد.

تبصره 4: اگر دانشجوئی در شروع ترم چهارم، سه عنوان درسی و یا بیشتر از آن مردودی داشته باشد، برای گذراندن آن عناوین، باید درخواست خویش را جهت طرح در کمسیون موارد خاص، به معاونت آموزشی و فرهنگی تحویل دهد.  

دستورالعمل معرفی به استاد

-  گذراندن تمام واحد های آموزشی دوره با میانگین کل حداقل14.

- دانشجو در شیوه آموزش محور، باید بجای پایان نامه، چهار واحد درسی را انتخاب نماید.

- دروسی که بجای پایان نامه قرار می گیرند باید مرتبط با رشته تحصیلی و بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم باشد.

- دانشجو در شیوه آموزش محور، باید چهار واحد درسی را در 16 جلسه و در یک ترم بگذراند.

- شیوه دانش آموختگی (یعنی آموزش محور) در دانشنامه قید می­گردد.

- اگر به تشخیص گروه، دانشجو نتواند پایان نامه خود را بنویسد، گروه باید او را تا پایان ترم سوم به معاونت آموزشی و فرهنگی معرفی نموده، تا آموزش محور شود.

- اگر دانشجو نخواهد در پایان دوره آموزشی، پایان نامه بنویسد، باید به صورت کتبی به گروه اعلام نماید و گروه حداکثر پس از یک ماه از شروع ترم سوم باید او را به معاونت آموزشی و فرهنگی اعلام نماید.

- اگر گروه پس از تصویب طرح تفصیلی پایان نامه دانشجویی و در ترم چهارم تشخیص دهد که این فرد، توانایی اتمام پایان نامه را ندارد، باید تا یک ماه پس از آغاز نیم سال چهارم دلایل خود را به معاونت آموزشی و فرهنگی اعلام نماید تا در شورای آموزشی مطرح و اقدام مقتضی انجام گیرد.

- دانشجویی که خود را آموزش محور کرده است، نمی تواند به شیوه آموزشی و پژوهشی محور برگردد.

تبصره 1: ترمیم معدل شامل دانشجویی می­شود که معدل تمام واحدهای آموزشی او کمتر از 14 باشد.

تبصره 2: این دانشجو می­تواند با اخد مجدد حداکثر 10 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند.

تبصره 3: ترمیم معدل شامل کسانی می­شود که سنوات تحصیلی آنها از پنج ترم فراتر نرفته باشد .

تبصره4: دانشجو برای ترمیم معدل باید انتخاب واحد درسی داشته باشد.

تبصره5: در ترمیم معدل، دانشجو باید در کلاس ها حضور شود

فرم ترمیم معدل

شیوه نامه ها

بازدیدها: 1519