آخرین اخبار و اطلاعیه های آموزشی
آیین نامه های آموزشی
اداره خدمات آموزشی
آئین نامه کارشناسی ارشد
اداره خدمات آموزشی
آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص
الگوی طرح سوالات امتحانی
اداره خدمات آموزشی
سایز A5
اداره خدمات آموزشی
سایز A4
فرم های آموزشی
اداره خدمات آموزشی
فرم پیشنهاد اولیه موضوع پایان نامه و استاد راهنما
اداره خدمات آموزشی
فرم طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)
اداره خدمات آموزشی
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
صورتجلسه 4 برگ دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
فرم کمیسیون بررسی موارد خاص
اداره خدمات آموزشی
فرم ارائه گزارش برای تمدید سنوات بابت دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
فرم دفاع از پایان نامه - خارج از سنوات مجاز
اداره خدمات آموزشی
فرم تعهدنامه محضری جهت صدور مدرک المثنی
اداره خدمات آموزشی
فرم گزارش پایان نامه نویسی
اداره خدمات آموزشی
فرم ترمیم معدل
اداره خدمات آموزشی
فرم تسویه حساب
اداره خدمات آموزشی
فرم ترمیم معدل
مراحل صدور دانشنامه و مدارک مورد نیاز
مدارک لازم برای دریافت دانشنامه المثنی

بازدیدها: 1644