مرکز آموزش زبان فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی
مرکز آموزش زبان فارسی
previous arrow
next arrow
Slider

معرّفی مرکز آموزش زبان فارسی

 

مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (علیهم السّلام) با هدف آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و به ویژه داوطلبان تحصیل در این دانشگاه  در سال 1391 تأسیس شد.

نمایه دروس آموزش زبان فارسی

 
0
تعداد کل واحد ها
0
ساعت آموزش

مقررات آموزشی زبان آموزان

 

ارزشیابی تحصیلی

 

ارزیابی زبان آموزان با آزمون های هفتگی، ماهیانه و پایان ترم به صورت کتبی و شفاهی انجام می­ شود.

نمره امتحانات در هر درس به صورت یک عدد از صفر تا بیست تعیین می­شود.

حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی نمره 12 است.

حداقل نمره قبولی در هر ماده درسی نمره 12 است.

تبصره1 : نمرات آزمون های هفتگی، ماهانه و میان­ ترم در نمره نهایی هر درس موثر است و 5 نمره از نمره پایانی درس به آن اختصاص خواهد داشت.

تبصره 2 : در صورت عدم اخذ حداقل نمره 12 در آزمون میان­ ترم، به زبان آموز تذکر کتبی داده می­ شود و زبان آموز موظف است تا پایان ترم نقاط ضعف خود را تقویت کند.

تبصره 3 : در صورتی که زبان آموز نتواند در آزمون پایان ترم هر درس نمره 12 کسب کند، در آن درس مردود محسوب می­ شود و حسب نظر رئیس مرکز، ملزم به تجدید آزمون یا تکرار آن درس است.

شرط گذراندن هر ترم و ورود به ترم بعد، کسب میانگین نمرات 12 است.

تبصره : در صورتی که زبان آموز میانگین 12 را کسب نکرده باشد، مشروط محسوب می­شود و ملزم به تجدید آزمون ها و کسب معدل 12 است.

در صورتی که زبان آموز نتواند در پایان ترم اول (پایه) به میانگین نمرات 10 برسد و ناتوانی زبان آموز در یادگیری زبان برای مرکز محرز شود، زبان آموز از مرکز اخراج می­ شود.

مجوز ورود به رشته ­های کارشناسی ارشد دانشگاه، کسب معدل نهایی 12 است.

  تبصره : نمرات کلیه دروس در سامانه آموزشی و کارنامه نهایی زبان آموز درج می­ شود. معدل نهایی دوره، میانگین نمرات هر سه ترم خواهد بود.

در پایانِ دوره، آزمون جامع زبان فارسی مبتنی بر چهار مهارت آموزش زبان برگزار می­ شود و بر اساس میانگین نمراتِ آزمون جامع، گواهی­نامه آموزش زبان فارسی صادر می­ شود.

 

در پایان دوره، آزمون جامع زبان فارسی مبتنی بر چهار مهارت آموزش زبان برگزار می شود و بر اساس میانگین نمرات آزمون جامع، گواهی نامه آموزش زبان فارسی صادر می شود.

تبصره : صدور گواهی نامه با توجه به نتیجه آزمون جامع بر اساس سطوح زیر انجام می پذیرد: