دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ریاست دانشکده

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نام و نام خانوادگی : دکتر محمد امامی پور
  • تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
  • مرتبه دانشگاهی : استادیار
  • پست الکترونیک : emami@abu.ac.ir
  • دریافت رزومه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشته ها

 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی را بیشتر بشناسید

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی ....
بیشتر بخوانید

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی را بیشتر بشناسید

حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی....
بیشتر بخوانید

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی را بیشتر بشناسید

ادبیّات آئینه فرهنگ و تمدّن هر ملّت است و بسیاری از وجوه زندگی انسان نظیر شیوه ی معیشت، طرز فکر، عقاید و آرای مذهبی و اخلاقی، آداب و رسوم و مانند ....
بیشتر بخوانید

اعضای هیأت علمی

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر محمد امامی پور

مدیر گروه

گروه حقوق خصوصی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر اسفندیار صفری

عضو هیأت علمی

گروه حقوق خصوصی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر سلمان عمرانی

مدیر گروه

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر امید رستمی غازانی

عضو هیأت علمی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر مسلم نادعلی زاده

مدیر گروه

گروه زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر میثم حنیفی

عضو هیأت علمی

گروه زبان و ادبیات فارسی