اداره منابع انسانی

اداره منابع انسانی

با پیگیری های به عمل آمده توسّط حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در خصوص اخذ استعلام از وضعیت خسارت بیمه نامه درمان آسیا، کلّیّه کارکنان قادر خواهند بود با مراجعه به لینک اینترنتی زیر، و وارد نمودن کد ملی و بازه زمانی مورد نظر، گزارش لیست خسارت های مربوط به خود و خانوادهی محترم  را (در قالب فایل pdf) دانلود و مشاهده نمایند.

لینک: استعلام خسارت بیمه نامه های درمان