معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی

 
معاون اداری و مالی
  • نام و نام خانوادگی : دکتر علی درویشی
  • تحصیلات :
  • مرتبه دانشگاهی :
  • پست الکترونیک :
  • دریافت رزومه
معاون اداری و مالی