معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی
 • علی درویشی
 • متولد 1343- تهران
 • مرتبه علمی
 • فوق لیسانس علوم تربیتی
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • ساعات حضور :
 • تلفن تماس : داخلی 104 / 99- 22449297 - 021 - 98+

سوابق تحصیلی

سوابق علمی، پژوهشی(عناوین طرح های پژوهشی ، مقالات و تألیفات)

مقالات داخلی

 • عوامل توسعه تکنولوژی اطلاعات و موانع آن در ایران. همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج زمستان(1383)؛
 • نظرات کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مناطق ده گانه در مورد محیط کار و ابعاد مختلف آن (با تاکید بر اندازه واحد های دانشگاهی)؛
 • فصلنامه علمی- پژوهشی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دوره سوم. شماره دهم و یازدهم. تابستان و پاییز(1385)؛
 • بررسی اثر روابط اجتماعی، عاطفی، خانوادگی و اشتغال والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی رودهن. همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، آبان(1385)؛
 • ادراک کارکنان در مورد محیط کاری و دانشگاه آزاد اسلامی مناطق ده گانه (با تأکید بر ویژگی های فردی حرفه ای). همایش ملی روانشناسی و جامعه، واحد رودهن، اسفند(1385)؛
 • تأثیر جنس، سن و سابقه ی کار در ادراک محیط کاری، فصلنامه “روان شناسی کاربردی، دوره اول شماره ۱ پاییز (۱۳۸۵) واحد رودهن؛
 • وضعیت محیط کاری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه کارکنان اداری، دومین همایش ملی روان شناسی و جامعه، واحد رودهن، دی ماه(1386)؛
 • عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک کارکنان زن از محیط کاری در واحدهای منطقه ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال سوم، شماره هشتم، پاییز(1389)؛
 • هوش فرهنگی و هوش سازمانی، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت، هشتم اسفند (۱۳۹۳)،(بنام گرمسار)؛
 • فرهنگ و توسعه ملی، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت، هشتم اسفند، (۱۳۹۳)،(بنام گرمسار)؛
 • تأثیرفرهنگ سازمانی و ملی در توسعه آموزش عالی،اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، خرداد ،(۱۳۹۴)،(بنام گرمسار)؛
 • بررسی تأثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت در یادگیری دانش آموزان، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان(واحد صومعه سرا،شهریور(۱۳۹۴)(بنام گرمسار)؛
 • عوامل موثردرتنظیم و اجرای سیاستهای آموزشی(اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی)، دومین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت ،اردبیل،۱۸و۱۹شهریور(۱۳۹۴)(بنام گرمسار)؛
 • راهبردهای یادهی یادگیری ،دومین کنفرانس بین المللی چالش های نوین درمدیریت،اردبیل،۱۸و۱۹شهریور(۱۳۹۴)(بنام گرمسار)؛
 • تاثیرفرهنگ سازمانی و ملی در توسعه آموزش عالی،اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار،صداسیما،۲۷آذر (۱۳۹۴) (بنام گرمسار)؛
 • رابطه نگرش سیستمی با برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر توسعه ملی و منطقه ای،دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ومطالعات اجتماعی،استانبول_دبی ۲۸ اسفند (۱۳۹۴)(بنام گرمسار)؛
 • نقش آموزش درتوسعه پایدار و آموزش توسعه ای،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری،استانبول ترکیه،۲۵اسفند(۱۳۹۴) (بنام گرمسار)؛
 • مروری برنحوه تامین منابع مالی در آموزشی و پرورش،دومین کنفرانس نخبگان مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی 12 خرداد (1395)

مقالات خارجی

 • مقاله ” Təşkilat və iş mühiti sosial –fəlsəfi tədqiqatın obyekti kimi” در کشور آذربایجان و چاپ در مجله علمی پژوهشی. سال ۲۰۱۲ میلادی؛
 • مقاله “Motivasiya nəzəriyyələri və əməyin təşkilində onlarınli rolu” در کشور آذربایجان و چاپ در مجله علمی پژوهشی، سال ۲۰۱۲میلادی؛
 • مقاله" “Rəhbərlik və idarəetmə problemlərinin nəzəri təhliliچاپ در مجله علمی پژوهشی، در کشور ترکیه سال ۲۰۱۱میلادی؛
 • مقالهChanges in iran higher education after Islamic revolution”" تحولات نظام آموزشی ایران بعد از انقلاب اسلامی”، در کشور آذربایجان و چاپ در مجله علمی پژوهشی. سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی)؛
 • مقاله “Elmi idarəetmənin nəzəri prinsipləri ” چاپ در ژورنال ژئو استراتژی ، کشور آذربایجان ،جولای _ آگوست ۲۰۱۲میلادی: شماره ۴؛
 • مقاله Reviewing and comparing workplaces in public universities” (Tehran rovince) and Islamic Azad universities (areas 8 and 12) in Iran “ چاپ در ژورنال ، کشور، مصر۳۱می ۲۰۱۳ میلادی ، شماره ۵- ۱۴۶۶(isi)؛
 • مقاله ، “The effect of using descriptive evaluation model on academic performance of elementary school students of the city Pakdasht from the perspective of teachers in Iran”, International Journal of Research in Social Science, ISSN:2249-2496, Accepted to publish in November Issue 2014 (کشور هند).

طرح های پژوهشی

 • بررسی وضعیت محیط کاری و اداری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مناطق ده گانه (بوجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال۱۳۸۴)؛
 • تدوین الگویی برای بهره وری خدمات مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸ براساس سبک رهبری و جو سازمانی ،آذر ماه۱۳۸۲ ،واحدرودهن ،همکارطرح؛
 • تبیین رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرایندیاددهی- یادگیری ازنظراعضای هیات علمی (بودجه پژوهشی واحدرودهن،سال ۱۳۹۴)؛
 • پیش بینی گرایش به عرفان های نو ظهور براساس ابعاد هویت، دینداری دانشجویان واحدرودهن (بودجه پژوهشی واحد رودهن ،سال۱۳۹۴).

عضویت در کمیته های علمی

 • عضو کمیته اجرایی(مسئول امورمالی)،همایش گرمسار وتوسعه پایدار،دی ماه سال۱۳۷۹ ؛
 • عضوکمیته علمی،همایش دانشگاه در توسعه پایدار شهرستان دماوند، سال ۱۳۸۴.

کنفرانس های بین المللی

 • ارایه مقاله (سخنرانی) با عنوان: “Stress of work environment”همایش ملی در کشور آذربایجان، باکو دانشکده فلسفه سیاسی، ۲۹ و۳۰ اکتبر ۲۰۰۷؛
 • ارایه مقاله(سخنرانی) عنوان “Organizational culture and its changingmethode”کنفرانس علمی بین المللی دانشجویان ایرانی در کشور بلاروس: ژوئن ۲۰۱۲؛
 • ارایه مقاله(پوستر) با عنوان ” Characteristics of a modern organizational culture ” کنفرانس علمی بین المللی دانشجویان ایرانی در کشور بلاروس، شهرمینسک ژوئن ۲۰۱۲؛

کتاب

 • تحلیل روان درمانی، مؤلف لی لای ویس، ترجمه مالک میرهاشمی، علی درویشی و محمود صفری (۱۳۸۰) نشر ساوالان.

سوابق اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی

 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بومهن؛
 • معاون مدارس سماء واحد رودهن؛
 • معاون اداری و مالی واحد گر مسار؛
 • معاون اداری و مالی واحد اسلامشهر؛
 • معاون اداری و مالی واحد رودهن؛
 • نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت تشکل های دانشجویی واحدهای رودهن(بومهن)، دماوند، پردیس و (مدتی فیروزکوه)؛
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛
 • رئیس اداره امور دانشجویی واحد رودهن؛
 • عضو مرکزی هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان واحد رودهن؛
 • عضو بسیج اساتید واحد رودهن.

سوابق اجرایی در خارج از دانشگاه آزاد اسلامی

 • عضو هیات امناء دانشگاه علمی کاربردی شهرداری رودهن؛
 • سرپرست مرکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری رودهن؛
 • مدیر عتبات عالیات با مجوز سازمان حج و زیارت کشور وکارگزاران استان تهران؛
 • معاون کاروان عمره مفرده؛
 • حضور در مکه مکرمه بعنوان عوامل ثابت در پست “استقبال؛
 • مشاور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت (دانش بنیان) آراتل هوشمندآفتاب؛
 • اهم عضویت های داخلی درکمیته ها و شوراهای دانشگاه آزاداسلامی؛
 • عضو شورای فرهنگی واحد رودهن؛
 • عضو هیات رئیسه واحد رودهن؛
 • عضو علی البدل کمیته انتظامی اعضای هیات علمی واحد رودهن؛
 • نایب رئیس و عضو اصلی کمیته انتظامی اعضای هیات علمی واحد رودهن؛
 • عضو اصلی کمیسیون معاملات واحد های گرمسار ،اسلامشهر و رودهن؛
 • رئیس کمیته انضباطی کارکنان واحد های گرمسار،اسلامشهر و رودهن؛
 • رئیس کمیته بودجه واحد های گرمسار،اسلامشهر و رودهن؛
 • عضو کمیته پرداخت وام صندوق رفاه دانشجویان واحدهای گرمسار و رودهن؛
 • عضو شورای فرهنگی و شورای پژوهشی و شورای انتشارات واحد گرمسار؛
 • عضو کمیته ترفیع اعضای هیات علمی واحد گرمسار؛
 • عضو شورای بورس اعضای هیات علمی واحد رودهن؛
 • عضو شورای آموزشی واحد رودهن؛
 • امضاء چک و اسناد مالی واحد دماوند؛
 • عضو کمیته پرداخت خسارت صندوق تامین هزینه درمانی (مازاد) کارکنان واحد رودهن؛
 • راه اندازی تعاونی مسکن کارکنان واحد گرمسار در زمان تصدی معاونت اداری و مالی؛
 • راه اندازی تعاونی مسکن کارکنان واحد رودهن و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس تعاونی؛
 • عضو کمیته بررسی صلاحیت نامزدهای دومین دوره انتخابات هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان واحد رودهن.

سوابق برگزاری کارگاه ها

 • برگزاری کارکاه ” آموزش فنون اداری (آیین نگارش مکاتبات اداری) ” وپژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در واحد رودهن ( بعنوان مدرس ).

گذراندن تعدادی از دوره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی در دانشگاه

 • دوره تخصصی کارآفرینی ویژه اعضای هیأت علمی؛
 • مدیریت آموزش عالی (ویژه معاونان و روسای واحدها)؛
 • مدیریت منابع و مصارف (ویژه معاونین اداری و مالی)؛
 • دوره تخصصی تئوری های سازمان و مدیریت؛
 • مهارت های ارتباطی مدیران؛
 • ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، انگیزش و یاددهی اثربخش،روش تحقیق در علوم انسانی،برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس ، تبیین خدمات دانشگاه ، کارگاه آموزشی چهره به چهره ، مقاله نویسی به زبان فارسی؛
 • نحوه نگارش CV ، Power Point ، آمار و SPSS مقدماتی و پیشرفته؛
 • دوره کارآموزی ، کارگاه آموزشی و پژوهشی (مدارس سماء) طرح استخدام وزارت آموزش و پرورش ، دوره دانش افزایی مقدماتی و پیشرفته؛
 • گذراندن دوره “ماهواره و تاثیر آن برسبک زندگی خانوادها، دانشجویان و نوجوانان و جوانان؛
 • گذراندن کارگاه تربیت مدرس جنگ نرم.

گذراندن تعدادی از دوره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی در خارج از دانشگاه

 • خدمات کاروان های زیارتی عمره مفرده در دانشگاه علمی کاربردی سازمان حج و زیارت؛
 • دوره مدیریت کاروان های عتبات عالیات؛
 • دوره معاونت عمره مفرده در دانشگاه علمی کاربردی سازمان حج و زیارت.

گذراندن تعدادی از دوره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی در خارج از دانشگاه

 • خدمات کاروان های زیارتی عمره مفرده در دانشگاه علمی کاربردی سازمان حج و زیارت؛
 • دوره مدیریت کاروان های عتبات عالیات؛
 • دوره معاونت عمره مفرده در دانشگاه علمی کاربردی سازمان حج و زیارت.

بازدیدها: 72