اداره منابع انسانی

اداره منابع انسانی

 

آئین نامه های اداری

اداره خدمات آموزشی
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

تعطیلی دانشگاه در روزهای پنجشنبه

پیرو مصوّبات قبلی هیأت رئیسه، تا اطلاع ثانوی، دانشگاه در روز های پنجشنبه با همان شرایط قبلی تعطیل می باشد. ضمناً هیچ یک از کارکنان ( به استثنای اعضای هیأت رئیسه دانشگاه) دراین روز مجاز به حضور در دانشگاه نیستند.

ساعات حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه

بر اساس مصوّبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1396/09/27، ساعات حضور اعضای هیأت علمی در دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

نظر به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسّسات آموزش عالی مصوّب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ساعات حضور اعضای هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه؛ 40 ساعت در هفته و به شرح زیر به تصویب رسید :

الف : اعضای هیأت علمی بدون سمت :

32 ساعت حضور در هفته در حداقل 4 روز از شنبه تا چهارشنبه + 8 ساعت در اختیار عضو هیأت علمی جهت انجام مطالعات و سایر خدمات در داخل و یا خارج از دانشگاه.

ب : اعضای هیأت علمی دارای سمت مدیریت گروه و یا مدیریت ستادی در دانشگاه :

40 ساعت حضور در هفته در حداقل 4 روز از شنبه تا چهارشنبه.

ج : اعضای هیأت علمی دارای سمت معاونت در دانشگاه :

40 ساعت حضور در هفته در حداقل 5 روز از شنبه تا چهارشنبه.

تبصره 1 :

زمان حضور اعضای هیأت علمی در ایام مذکور، صرفاً از ساعت 7:30 الی 19 قابل محاسبه می باشد.

تبصره 2 : 

تمامی اعضای هیأت علمی ( تمام وقت، نیمه وقت و ... ) ملزم به ثبت سیستمی زمان ورود و خروج می باشند.

ساعات حضور اعضای غیر هیأت علمی در دانشگاه

بر اساس مصوّبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1397/02/16، ساعات حضور اعضای غیر هیأت علمی در دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

به استناد ماده 27 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، ساعات کار کارمندان از ساعت 7:45 الی 15:45 تغییر می یابد. ضمناً تاخیر تا ساعت 8:15 مشروط به جبران آن پس از پایان وقت اداری، مشمول کسر کار نمی گردد.

استعلام وضعیت خسارت بیمه نامه درمان (بیمه آسیا)

با پیگیری های به عمل آمده توسّط حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در خصوص اخذ استعلام از وضعیت خسارت بیمه نامه درمان آسیا، کلّیّه کارکنان قادر خواهند بود با مراجعه به لینک اینترنتی زیر، و وارد نمودن کد ملی و بازه زمانی مورد نظر، گزارش لیست خسارت های مربوط به خود و خانواده‌ی محترم  را (در قالب فایل PDF) دانلود و مشاهده نمایند.

اداره منابع انسانی
استعلام وضعیت خسارت

بازدیدها: 156