اداره خدمات دانشجویی

اداره خدمات دانشجویی

 

آئین نامه های دانشجویی

اداره خدمات آموزشی
آیین نامه اعطای تسهیلات دانشجویی، رفاهی به دانشجویان بورسیه تحصیلی
اداره خدمات آموزشی
موادی از آیین نامه مدیریتی و انضباطی خوابگاه دانشجویان
اداره خدمات آموزشی
موادی از کلیات آیین نامه انضباطی دانشجویان
اداره خدمات آموزشی
دستورالعمل بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی

امور کنسولی

صدور مجوز اقامت

دانشجویان پذیرش شده بعد از حضور در ایران می بایست گذرنامه خود را همراه با 3 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات) ، فرم کنسولی تکمیل شده و مبلغ 20500 تومان ( بیست هزار و پانصد تومان) جهت دریافت مجوز اقامت به امور دانشجویی تحویل دهند.

تمدید مدت اقامت

بیست روز مانده به اتمام اقامت، دانشجویان می بایست گذرنامه خود را همراه با 3 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات)، فرم کنسولی تکمیل شده و مبلغ 20500 تومان ( بیست هزار و پانصد تومان) جهت دریافت تمدید مدت اقامت به امور دانشجویی تحویل دهند.

صدور مجوز خروج و مراجعت

دانشجویانی که نیاز به خروج و مراجعت دارند، می‌بایست بیست روز قبل از تاریخ خروج از کشور گذرنامه خود را همراه با 2 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات)، فرم کنسولی تکمیل شده و مبلغ 2500 تومان ( دو هزار و پانصد تومان ) جهت دریافت مجوز خروج و مراجعت به امور دانشجویی تحویل دهند.

صدور مجوز خروج قطعی

دانشجویانی که تحصیلاتشان در دانشگاه به اتمام رسیده و نیاز به دریافت خروج قطعی از کشور را دارند،  می بایست بیست روز قبل از تاریخ خروج، گذرنامه خود را همراه با 2 قطعه عکس (4×3 بدون کراوات)، فرم کنسولی تکمیل شده و مبلغ 2500 تومان ( دو هزار و پانصد تومان ) جهت دریافت مجوز خروج قطعی به امور دانشجویی تحویل دهند.

بیمه نامه حوادث

حسب دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی دانشجویان غیر ایرانی می بایست جهت صدور ” بیمه نامه برای پوشش حوادث احتمالی”  درمدّت اقامت در جمهوری اسلامی ایران، در سایت www.hayateamn.ir ثبت نام به عمل آورند. لازم به ذکر است انجام تمامی امور کنسولی و اقامتی منوط به ارائه مدرک ثبت نام در سایت مذکور می باشد.

اداره خدمات دانشجویی
ثبت نام

فرم های  دانشجویی

اداره خدمات آموزشی
فرم امور کنسولی
اداره خدمات آموزشی
فرم حضور و غیاب دانشجو در خوابگاه
اداره خدمات آموزشی
فرم درخواست وام قرض الحسنه دانشجویی

بازدیدها: 168