معرفی

اداره امور دانش آموختگان معاونت آموزشی و فرهنگی، مسئولیت ارتباط و حمایت از دانش آموختگان دانشگاه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی و … را بر عهده دارد.  در واقع دانش آموختگان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) یک خانواده بزرگ و ارزشمند را تشکیل می دهند که اداره امور دانش آموختگان وظیفه حمایت ، بهره گیری و حفظ این خانواده را بر عهده دارد. چندی از اهداف اداره امور دانش آموختگان عبارتست از:

شرح وظایف اداره امور دانش آموختگان
سامانه جامع اطلاعات دانش­ آموختگان دانشگاه (ساجد)

سامانه جامع اطلاعاتی، ارتباطی و کاربردی دانش ­آموختگان، با هدف ارتقاء ارتباطات و همکاری میان دانش آموختگان و دانشگاه مورد بهره ­برداری قرار می گیرد. این سامانه علاوه بر بانک جامع اطلاعاتی دانش ­آموختگان، در برگیرنده فضاهای اختصاصی و متنوع برای هر یک از افراد و در جهت سهولت ارتباط میان دانش ­آموختگان با دانشگاه می باشد.