نکته مهم : در صورتیکه نرم افزار Adobe connect را نصب کرده اید و موفق به اتصال به کلاس نشدید،می توانید آدرس کلاس خود را درصفحه مرورگر خود وارد نمایید.در نظر داشته باشید مرورگر شما باید به آخرین نسخه ها بروزرسانی شده باشد و حتما آخرین نسخه های فلش پلیر روی آن نصب شده باشد.

فیلم های آموزشی ویژه دانشجویان

فیلم آموزشی ویژه دانشجویان قسمت اول
فیلم آموزشی ویژه دانشجویان قسمت دوم
فیلم آموزشی ویژه دانشجویان قسمت سوم

فیلم های آموزشی ویژه اساتید

فیلم آموزشی ویژه اساتید قسمت اول
فیلم آموزشی ویژه اساتید قسمت دوم
فیلم آموزشی ویژه اساتید قسمت سوم