رئیس اداره منابع انسانی
شرح وظایف و اختیارات
 1. انجام امور استخدامی اعضای هیأت‌علمی و کارکنان اداری، صدور احکام مربوط به انتصاب، ترفیع، مرخصی، ماموریت و بازنشستگی و غیره

 2. پیش‌بینی کارکنان بخش اداری با همکاری واحدهای ذیربط و مدیریت برنامه و بودجه

 3. پیش‌بینی ترفیع و تاریخ بازنشستگی اعضای هیأت‌علمی و کارکنان بخش اداری جهت تامین و برآورد اعتبارات لازم

 4. حفظ و نگهداری کلیه بخشنامه‌ها ،قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های استخدامی

 5. تشکیل پرونده‌های پرسنلی برای کلیه کارکنان

 6. همکاری نزدیک با مدیریت برنامه و بودجه و اظهارنظر در تنظیم و اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای کارکنان دانشگاه

 7. کنترل و نظارت بر کار ادارات تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آن‌ها

 8. اجرای قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های استخدامی کشور

 9. انجام امور استخدامی کارکنان و اعضای هیات‌علمی بر اساس مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه

 10. نظارت بر ساعات ورود و خروج کارکنان اداری

 11. بایگانی اسناد و پرونده های کارکنان و اعضا هیات علمی

 12. صدور احکام ماموریت تحصیلی، فرصت مطالعاتی، مأموریت‌های آموزشی و اداری اعضاء هیأت‌علمی

 13. آماده نمودن پرونده‌های اعضای هیأت‌علمی جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه و هیأت رئیسه و هیأت امناء

 14. انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان

 15. اقدام به تامین امکانات رفاهی از قبیل فعالیت بازارچه خرید، شرکت تعاونی مسکن، صندوق قرض‌الحسنه و ایجاد امکانات ورزشی

 16. انجام امور مربوط به تامین خدمات بیمه درمانی و تهیه دفترچه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی کارکنان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه

 17. همکاری با مدیریت مالی جهت واریز حق بیمه کارکنان

 18. بررسی امکانات مالی دانشگاه جهت رفاه کارکنان آموزشی و اداری

 19. اعطای وام‌های ضروری بر حسب ضرورت بین پرسنل دانشگاه

 20. تنظیم گزارش‌های ماهیانه و سالیانه جهت ارائه به مقام بالاتر

 21. نظارت، هماهنگی، تقسیم کار بین کلیه واحدهای ذیربط اداره خدمات و تدارکات

 22. نظارت بر نحوه تنظیم لیست اقلام تدارکاتی واحدهای مختلف دانشگاه بر طبق قانون و مقررات موضوعه

 23. نظارت برانجام هماهنگی درامور خرید و سفارشات داخلی

 24. نظارت برکار نقلیه دانشگاه

 25. نظارت برانجام امور خدماتی دانشگاه

 26. نظارت بر نیروهای شرکت های خدماتی طرف قرارداد معاونت اداری و مالی  دانشگاه

 27. تهیه صورت وضعیت ماهانه نیروهای شرکت های خدماتی و ارسال به امور مالی دانشگاه

 28. انجام امور مربوط به مناقصات و مزایده‌ها با همکاری معاونت اداری و مالی و امور حقوقی و رسیدگی به شکایات

 29. نظارت بر نحوه ایجاد و نگهداری فضای سبز دانشگاه

 30. انجام کلیه مراحل نیاز سنجی، اخذ مجوز، فراخوان و مصاحبه به منظور جذب نیروی انسانی

 31. ماده نمودن پرونده های اعضای هیات علمی برای طرح در هیات ممیزه، هیات رئیسه و هیات امنا

 32. تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌ها و لیست اطلاعاتی پرسنل به واحدهای درخواست کننده

 33. ارائه آمار و اطلاعات برای پیش بینی بودجه دانشگاه

 34. بررسی گزارش‌های کارکرد اعضای هیات علمی و غیر هیأت علمی

 35. صدور احکام بازخرید، ذخیره مرخصی و مرخصی استعلاجی اعضای هیات علمی

آئین نامه های اداری
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
دستورالعمل های اداری

استعلام وضعیت خسارت بیمه نامه درمان تکمیلی

با پیگیری های به عمل آمده توسّط حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در خصوص اخذ استعلام از وضعیت خسارت بیمه نامه درمان آسیا، کلّیّه کارکنان قادر خواهند بود با مراجعه به لینک اینترنتی زیر، و وارد نمودن کد ملی و بازه زمانی مورد نظر، گزارش لیست خسارت های مربوط به خود و خانواده‌ی محترم  را (در قالب فایل PDF) دانلود و مشاهده نمایند.

استعلام وضعیت خسارت