نمایه مصوّب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

 

جدول نمایه رشته  حقوق جزا و جرم شناسی (دروس اصلی)

[ninja_tables id=”9004″]

دروس اختیاری 8 واحد براساس سرفصل مصوب وزارت علوم قابل تغییر است. در حال حاضر دروس ستاره دار به عنوان دروس اختیاری ارائه می شود.

دریافت فایل (PDF) نمایه رشته حقوق جزا و جرم شناسی