مدیر فناوری اطلاعات
معرفی
مدیریت فناوری اطلاعات متشکل از دو اداره است، اداره پشتیبانی و خدمات فنی و اداره تولید محتوای الکترونیک.
اداره پشتیبانی و خدمات فنی در چهار حوزه نرم افزار، سخت افزار، شبکه و نگهداری و راه اندازی سرویس‌های سرور مشغول به ارائه خدمات است.
اداره تولید محتوای الکترونیک به تولید محتواهای الکترونیک نشست‌ها و کنفراس‌های علمی خواهد پرداخت. این محتواها در قالب‌های مختلف قابل ارائه به علاقه‌مندان خواهد بود.
شرح وظایف و اختیارات
  • رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوترهای دانشگاه
  • نگهداری، توسعه و امنیت شبکه
  • نگهداری سرور و ارائه سرویسهای مورد نیاز شبکه
  • تهیه و نصب نرم افزارهای مورد نیاز بخشهای مختلف دانشگاه
  • پشتیبانی فنی وب سایت دانشگاه