مدیریت فناوری اطلاعات 

 

این مدیریت متشکل از دو اداره است، اداره پشتیبانی و خدمات فنی و اداره تولید محتوای الکترونیک.

 

اداره پشتیبانی و خدمات فنی:

این اداره در چهار حوزه نرم افزار، سخت افزار، شبکه و نگهداری و راه اندازی سرویسهای سرور مشغول به ارائه خدمات است. مسئولیتهای این اداره عبارتند از:

  • رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوترهای دانشگاه
  • نگهداری، توسعه و امنیت شبکه
  • نگهداری سرور و ارائه سرویسهای مورد نیاز شبکه
  • تهیه و نصب نرم افزارهای مورد نیاز بخشهای مختلف دانشگاه
  • پشتیبانی فنی وب سایت دانشگاه

اداره تولید محتوای الکترونیک:

این اداره تازه تاسیس به تولید محتواهای الکترونیک نشستها و کنفراسهای علمی خواهد پرداخت. این محتواها در قالبهای مختلف قابل ارائه به علاقه مندان خواهد بود.

 

اطلاعات تماس:

۲۲۴۴۹۲۹۷  – داخلی ۱۰۹

Info@abu.ac.ir

بازدیدها: 240