آغاز مرحله دوم ارزیابی داوطلبان پذیرش در دانشگاه با میزبانی دانشگاه خاتم النبیین (ص) کابل

آغاز مرحله دوم ارزیابی داوطلبان پذیرش در دانشگاه با میزبانی دانشگاه خاتم النبیین (ص) کابل

آغاز مرحله دوم ارزیابی داوطلبان پذیرش در دانشگاه با میزبانی دانشگاه خاتم النبیین (ص) کابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت بین الملل، روز شنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۸، فرآیند مصاحبه حضوری تعدادی از داوطلبان فارسی زبان در شهر کابل و با میزبانی دانشگاه خاتم النبیین (ص) آغاز شد.
هیئت اعزامی دانشگاه متشکل از، دکتر امامی پور؛ معاون آموزشی و پژوهشی، دکتر توسلی زاده؛ مشاور فرهنگی و دانشجویی و آقایان گودرزی و بهرامی در اولین روز حضور در افغانستان در محل دانشگاه خاتم النبیین (ص) با ۱۳ نفر از متقاضیان رشته های تاریخ اسلام و عرفان اسلامی مصاحبه و متقاضیان را مورد ارزیابی قرار دادند.
شایان ذکر است داوطلبان، در مرحله اول ارزیابی توانستند حد نصاب لازم را کسب کنند و طبق اطلاعیه رسمی از ایشان جهت حضور در جلسه مصاحبه حضوری به عنوان مرحله دوم ارزیابی دعوت به عمل آمد.