برگزاری جلسه مصاحبه داوطلبان رشته های فلسفه‌ و کلام اسلامی و اقتصاد اسلامی در دومین روز حضور هیأت اعزامی دانشگاه در افغانستان

برگزاری جلسه مصاحبه داوطلبان رشته های فلسفه‌ و کلام اسلامی و اقتصاد اسلامی در دومین روز حضور هیأت اعزامی دانشگاه در افغانستان

برگزاری جلسه مصاحبه داوطلبان رشته های فلسفه‌ و کلام اسلامی و اقتصاد اسلامی در دومین روز حضور هیأت اعزامی دانشگاه در افغانستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛ به نقل از معاونت بین الملل، جلسه مصاحبه حضوری متقاضیان پذیرش در رشته های فلسفه و کلام اسلامی و اقتصاد اسلامی، روز یکشنبه 26 خرداد 1398، با حضور بیش از ۲۰ داوطلب برگزار شد. هیأت اعزامی دانشگاه با برگزاری دو جلسه در نوبت های صبح و عصر به مدت ۱۰ ساعت به ارزیابی توانایی داوطلبان پرداختند.
شایان ذکر است هیأت اعزامی دانشگاه با هدف مصاحبه با داوطلبان، بازدید از مراکز علمی و دیدار با دانش آموختگان دانشگاه، از روز شنبه 25 خرداد 1398 در کشور افغانستان و در دانشگاه خاتم النببین (ص) مستقر شده است.