افتتاحیه مرکز نوآوری بین المللی یاس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

افتتاحیه مرکز نوآوری بین المللی یاس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)

مرکز نوآوری بین‌المللی «یاس» دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) با حضور سورنا ستاری‌، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)،حجت الاسلام  دکتر سعید جازاری معموئی ریاست دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) یکشنبه ۲۰ تیرماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.