گروه روابط بین الملل

گروه آموزشی روابط بین الملل

مدیر گروه روابط بین الملل

گروه روابط بین الملل
  • دکتر جلال درخشه
  • متولد 1343 - یزد
  • مرتبه علمی : استاد
  • دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
  • دانشگاه امام صادق (ع)
  • j.dorakhshah@yahoo.com
  • ساعات مشاوره دانشجویی :
  • تلفن تماس : داخلی 144 / 99 - 22449297 - 021 - 98+

اعضاء هیأت علمی گروه روابط بین الملل

گروه روابط بین الملل

دکتر علی بغیری

عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل

مرتبه علمی استادیار

معرفی رشته روابط بین الملل

این گروه به مطالعه و بررسی مهمترین مسائل و پدیده‌های حادث در محیط جهانی همچون جنگ و صلح، سیاست خارجی، تعاملات اقتصادی، دیپلماسی، امنیّت و بحران‌های بین‌المللی می‌پردازد. دانشجویان این رشته قادر خواهند بود رفتارها و تصمیمات بازیگران مختلف محیط جهانی و اندرکنش‌های آنان را تحلیل نموده و درک روشنی از الگو‌ها و منطق تحولات جهانی داشته باشند.
 

بازدیدها: 125