گروه اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد اسلامی

مدیر گروه اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد اسلامی
  • دکتر محمد غفاری فرد
  • متولد 1355 - قم
  • مرتبه علمی استادیار
  • دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
  • دانشگاه امام صادق (ع)
  • mghaffaryfard@abu.ac.ir
  • ساعات مشاوره دانشجویی :
  • تلفن تماس : داخلی 140 / 99 - 22449297 - 021 - 98+

اعضاء هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد اسلامی

حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سید عابدین بزرگی

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی

مرتبه علمی استادیار

معرفی رشته علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد اسلامی)

این گروه با هدف ارتقاء سطح علمی و دانش اقتصاد اسلامی در عرصه‌های ملّی و بین‌المللی و با توجه به نیاز کشورهای اسلامی، به موضوعاتی همچون نسبت بازارهای مالی و پولی با احکام شریعت، چگونگی منطبق نمودن سیستم پولی و ساختارهای اقتصادی کشورهای اسلامی با احکام و فقه اسلامی، توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و نابرابری اقتصادی درجوامع اسلامی و تبیین قواعد و ساز و کارهای اقتصادی اسلامی برگرفته از مبانی و اصول و احکام اسلام در قالب رشته اقتصاد اسلامی مصوّب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ایران می‌پردازد. برخی از موضوعات مورد مطالعه در این گروه عبارتند از: اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، مبانی اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد سنجی

بازدیدها: 101