برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان با محوریت کتاب “فضیلت های فراموش شده”

برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان با محوریت کتاب “فضیلت های فراموش شده”

برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه دانشجویان با محوریت کتاب

“ فضیلتهای فراموش شده “

شرح حال حاج آخوند ملاعباس تربتی

متقاضیان جهت شرکت در مسابقه و دریافت کتاب می توانند تا روز چهارشنبه مورخ 15 اسفند 1397، به معاونت فرهنگی و دانشجویی، امور فرهنگی ( آقای شاد فومنی ) مراجعه نمایند.

به دانشجویان برتر هدیه ارزنده ای از سوی دانشگاه تقدیم خواهد شد
زمان برگزاری آزمون : دوم اردیبهشت ماه سال 1398 خواهد بود