دکتر سعید جازاری: گفت و گو شاه کلید معرفی اسلام و تبیین شریعت اسلام است

دکتر سعید جازاری: گفت و گو شاه کلید معرفی اسلام و تبیین شریعت اسلام است

مرکز گفت و گوی ادیان دانشگاه علوم اسلامی رضوی با همکاری دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام اقدام به برگزاری وبینار امام و گفت‌و‌گو با موضوع “نقش مراکز علوم اسلامی در گفتگوی بین ادیان” کرده است.

در این نشست که با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید جازاری و دبیری دکتر محسن حیدری برگزار شد به نقش مراکز اسلامی در گفتگوی بین ادیان و همچنین اهمیت گفت و گو به عنوان شاه کلید معرفی اسلام و تبیین شریعت اسلام اشاره شد.

دکتر جازاری بحث دیالوگ (گفت و گو) را یکی از بحث‌های حساس و کلیدی معرفی کرد و گفت: تاریخ ظهور ادیان و بحث دیالوگ (گفت و گو) از نظر لغوی از دوران یونان باستان، ایران باستان، و همینطور در صدر اسلام بین اهل بیت عصمت بین امرا و خلفای عباسی و اموی وجود داشته است. و اصل دیالوگ به معنای گفتگو رجال ادیان ماحصل اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 است. همچنین در فاصله بعد از انقلاب صنعتی که در اروپا شکل گرفت در انگلستان و فرانسه جریان های قدرتمندی علیه کلیسا ورود کرد .

رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت ادامه داد: بعد از انقلاب صنعتی و سقوط کلیسا در اروپا خصوصا محوریت فرانسه که نتیجه آن ظهور واتیکان شد. ناگهان جریان های اقتصادی، سیاسی و …. علیه کلیسا هجمه کردند و نتیجه آن این بود که مقابله با کلیسا شدت یافت. اولین بار در سال 1869 تا 1870 واتیکان شروع به بازنگری کرد و نتیجه آن را شورای واتیکانی اول می‌گویند.در این شورا کاردینالها و اسقف ها دور هم جمع شدند که اگر کسی مرتد شود چه باید کرد؟؟ و بحث رابطه بین ایمان و عقل چیست؟ و اینگونه اولین بار تقابل بین ایمان و عقل مطرح شد بنابراین در قرن 19در شوراهای مختلف متفکرین ظهور کردند.

وی اشاره کرد : چند بحث کلیدی در آن زمان مطرح شد: رابطه عقل و ایمان و دیگری بحث عصمت یابی. و در ادامه این جریانات مراکز اصلی کاتولیک در غرب مورد هجمه و گسترش اعتراضات قرار گرفت، مهاجرت مسلمانان مستعمره به غرب آغاز شد و در نهایت شورای واتیکان دوم شکل گرفت و خروجی آن بر لزوم دیالوگ (گفت و گو) صحه گذاشت.

جازاری افزود: دیالوگ در مسیحیت به نوعی، جریان دفاعی بود اما برای مسلمانان برخلاف مسیحیان فرصت معرفی اسلام بود. حال که رویکرد ما معرفی اسلام و تبیین شریعت اسلام است ، باید از مراکز علوم اسلامی شروع کنیم.

یکی از معجزات انقلاب تراوش علمی حوزه های علمیه است.  مرکز علوم اسلامی باید در حوزه گفت و گو ورود کند و بستر های مناسبی برای فرصت شناسی و اسیب شناسی بوجود آید تا شیرازه دیالوگ ( گفت و گو) آماده شود و نیروهای متخصص به حوزه ادیان تربیت شوند.

وی در پایان تاکید کرد: ما باید بستر شناسی، دین شناسی و ادیان شناسی را آموزش دهیم و زمینه های مناسب برای گفت و گوی موثر را فراهم آوریم.