قابل توجه همکاران گرامی

قابل توجه همکاران گرامی

نظر به مصوّبه مورّخ 1398/02/15 هیأت رئیسه دانشگاه، ساعت کاری دانشگاه در ایّام ماه مبارک رمضان جهت اطّلاع همکاران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:   
به استناد ماده 27 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، ساعت کاری دانشگاه در ایّام ماه مبارک رمضان با یک ربع کاهش از ساعت 8 الی 15:45 تعیین گردید. ضمناً تأخیر در ورود صرفاٌ تا ساعت 8:30 (مشروط به جبران در پایان ساعت کاری) ​مجاز می‌باشد.