قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
کارگاه دانش افزایی برگزار می گردد:
عنوان : جریان های فکری سیاسی در جهان اسلام
مدرس : دکتر میراحمدی
محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور
روز
تاریخ
ساعت
سه شنبه
1398/03/07
9:30 – 13 
چهارشنبه
1398/03/08
9:30 – 13 
یکشنبه
1398/03/19
9 – 13 
دوشنبه
1398/03/20
9 – 13
علاقمندان جهت ثبت نام به سایت pnum.nahad.ir  مراجعه فرمایند.
دفتر جذب و امور هیأت علمی